dimarts, 9 de juny de 2009

És l'hora de la banca ètica

Si alguna cosa ha demostrat la crisi econòmica que patim és que els mercats financers globals no solament no funcionen bé, sinó que poden fer molt de mal. En comptes de servir a l’economia i, per tant, a la satisfacció de les necessitats de les persones, a través de la gestió del crèdit i de l’estalvi, aquests mercats han promogut pràctiques especulatives inacceptables, adreçades a l’enriquiment d’uns pocs, les quals han generat un greu col·lapse financer en perjudici de tots, especialment dels sectors i dels països més desafavorits.
Aquest desordre se suma a pràctiques habituals de moltes entitats financeres que, en l’opacitat de les seva operatòria, afavoreixen activitats socialment perjudicials (algunes il·legals), com ara la fabricació i comerç d’armes, els negocis mediambientalment nocius, l’evasió fiscal, les operacions de rentat de diners....
Per tot això, és obvi que cal exigir una reforma en profunditat del sistema financer global, establint les normes, els controls i els organismes reguladors adequats per garantir la seva funció social a escala mundial.
Però, sobretot, i així ho recull el manifest conclusiu de la recent trobada catalano-balear de Justícia i Pau, ara és el moment de donar més suport que mai a aquelles iniciatives de banca ètica, que són una alternativa real i sòlida a les perversions del sistema financer.
La banca ètica, dit breument, són aquelles entitats que ofereixen serveis financers sense ànim de lucre i a partir de dos senzills principis bàsics:
- un principi negatiu: el destí dels seus fons no són mai activitats o projectes especulatius, il·lícits o que comportin perjudicis socials, cosa que es garanteix a través d’una estricta selecció dels beneficiaris, supervisada per comitès ètics independents.
- un principi positiu: els beneficiaris dels seus préstecs són principalment o exclusivament ONG o projectes que generen un benefici social especial (inclusió social, inserció laboral, cooperació al desenvolupament, protecció del medi ambient...) o persones que pel seu perfil tenen greus dificultats per accedir a un petit finançament per desenvolupar projectes viables d’autocupació.
La banca ètica és ja una realitat consolidada al nostre país, amb institucions ben diverses (Coop 57, Oikocredit, Tríodos Bank, FIARE...), perfectament autosostenibles, algunes de les quals ofereixen una àmplia gamma de serveis bancaris. Fer-se’n soci, fer-hi un dipòsit a termini o fins i tot obrir-hi un compte corrent en aquestes entitats són ja opcions ben fàcils, a l’abast de tots aquells que viuen incòmodes l’actual desgavell financer internacional, que volen ser coherents amb determinats principis ètics i que volen aportar el seu granet de sorra en favor d’un canvi real.
La banca ètica és, doncs, una poderosa eina a disposició de qualsevol ciutadà o institució, no solament per assegurar-se que els seus estalvis (per pocs que siguin) s’empren bé, sobretot en favor d’aquells que més ho necessiten, sinó també per donar suport a una economia diferent, veritablement al servei de les persones.
Des de Justícia i Pau, estem donant suport i apostant fa temps per aquestes entitats. A més, la nostra organització és un dels socis promotors (i client) de FIARE a Catalunya, una banca ètica propietat cooperativa d’una extensa xarxa d’entitats socials.
Per això, volem fer una crida a la ciutadania i les ONG compromeses amb la Justícia social (i en particular a totes les institucions d’Església), a decidir-se des d’ara mateix a fer confiança en aquestes entitats financeres.