divendres, 21 de novembre de 2008

Retrocés en el compromís català pel 0,7%

Des de la Federació catalana d'ONG per al Desenvolupament acabem de fer públic un comunicat en el qual alertem que els pressupostos de la Generalitat per al 2009, actualment en tràmit parlamentari, preveuen un preocupant retrocés en l'Ajut Oficial al Desenvolupament dels països més pobres (AOD).
Les xifres que es preveuen per a l'any 2009 (67,5 milions d'euros) són un retrocés, no solament en termes absoluts, sinó també en termes percentuals, en relació als fons executats durant el 2008, ja que representen un estancament per sota del 0,4% dels ingressos incondicionats de la Generalitat previstos en el mateix pressupost. Per tant, fan ja pràcticament impossible assolir la xifra del 0,7 % sobre aquests ingressos en els terminis als que s'havia compromès el Govern (com a molt tard el 2012).
El Govern pretén justificar aquest retrocés amb el descens dels ingressos de la Generalitat a conseqüència de la crisi econòmica. Però aquesta és una mala excusa, almenys per quatre raons.
Primera perquè l'AOD retrocedeix quan el pressupost de la Generalitat creix globalment (encara que sigui amb dèficit). Segona perquè també creix el pressupost específic del Departament de Vicepresidència (de qui depèn la major part de la gestió de l'AOD catalana). Tercera, perquè l'AOD prevista suposa també un retrocés en el tant per cent sobre els ingressos per tributs propis de la Generalitat previstos en el mateix pressupost. O sigui que l'AOD passarà de representar un 0,41% dels ingressos propis l'any 2008 a una xifra per sota del 0,4%. Però la quarta raó i principal: si es vol realment arribar al 0,7% el 2012, aixó obliga a augmentar cada any el percentatge de fons d'AOD, la qual cosa és incompatible amb un descens.
Aquestes quatre raons, i tenint en compte que el que estem exigint representa una part tan petita (un 0,21%) sobre el pressupost global (el qual supera els 28.000 milions d'euros), ens fan pensar que no hi ha una veritable voluntat política d'arribar aviat al 0,7%.
El 0,7 % no és solament un principi de justícia, una antiga reclamació social i un compromís polític assumit pel Govern, sinó també una obligació legal: La llei catalana de cooperació al desenvolupament, aprovada el 2001, obliga assolir no més tard de l'any 2010 el 0,7% dels ingressos corrents incondicionats de la Generalitat. El Govern s'havia compromès a arribar-hi no més tard del 2012. Amb els pressupostos actuals, mentre les coses no canviin dràsticament gràcies a un nou sistema de finançament, aquest calendari ja no és possible. Fins quan haurem d'esperar?