dijous, 28 de gener de 2010

La detenció de presumptes innocents

El passat mes de novembre vaig rebre el III premi de recerca en drets humans promogut per l'Oficina de Promoció de la pau i els drets humans del Departament d'Interior i Relacions Institucionals de la Generalitat.
El treball premiat, continuació de la recerca de la meva tesi doctoral, es titula "detenció i empresonament de presumptes innocents". Consisteix en una reflexió crítica sobre la justificació eticopolítica de la pràctica de detenir i/empresonar persones com a sospitoses de la comissió d'un delicte (presumptes innocents), així com una proposta de model de regulació de la mateixa conforme les garanties pròpies del sistema penal d'un estat democràtic i de dret com el nostre. Alhora, faig un examen crític de la regulació de la figura de la "presó provisional" de la legislació espanyola, que és una de les formes més intenses de detenció de presumptes innocents a Espanya i que, al meu parer, no és plenament coherent amb les esmentades garanties.
Podreu trobar algunes de les conclusions de l'estudi en aquesta entrevista que em van fer a vilaweb:
http://www.vilaweb.tv/?video=5965